PIEEJAMI 24 STUNDAS DIENNAKTĪ

Mirušo pārvešana no/uz citām valstīm

Apbedīšanas birojs "PARADISUS" piedāvā mirušo pārvešanu uz izvēlēto apbedīšanas valsti. Palīdzēsim Jums pārvest aizgājēju uz Krieviju un NVS valstīm, Eiropas un citām valstīm, kā arī atvest mirstīgās atliekas no šīm valstīm uz Latviju.

Piedāvājam savu palīdzību arī visu nepieciešamo dokumentu noformēšanā, lai mirstīgās atliekas varētu pārvest. Mūsu darbinieki konsultēs Jūs par nepieciešamajiem dokumentiem mirušā transportēšanai un vajadzības gadījumā palīdzēs Jums nokārtot visus šos dokumentus.

Pieejami 24 stundas diennaktī  +371 26 73 95 78

repatriācijas Pakalpojuma izklāsts un saturs

Transportēšana ar katafalku.
Transportēšanai paredzētā zārka izmaksas – pa gaisu, pa sauszemi, pa jūru.
Maksas ceļa, tilta utt. izmaksas atkarībā no attiecīgas valsts maksas ceļu politikas.
Papildu transporta izmaksas.
Pārvadāšanas dokumentu noformēšanas izmaksas.
Aviotransporta un lidostas izmaksas, ja tiek pārvadāts pa gaisu atkarībā no attāluma un valstis.
Nepieciešamie sanitārie, higiēniskie, dezinfekcijas un epidemioloģiskie drošības pasākumi.
Morga pakalpojumu nodrošināšana.
Balzamēšanas pakalpojumi.
Pārējie izdevumi, kas varētu būt saistītie ar repatriāciju no ārzemēm uz Latviju vai otrādi.