top of page

СENAS APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMIEM

Apbedīšanas birojs "PARADISUS" sniedz apbedīšanas pakalpojumus pēc augstākajiem standartiem, ievērojot reliģisko konfesiju apbedīšanas priekšnosacījumus, kā arī apbedīšanas tradīcijas, paražas un mirušā pēdējo gribu.

BĒRU IZMAKSAS PIEDĀVĀJUMI AR PVN:

Standarts 1 – 605 € 

 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)

 2. Transportēšana ar katafalku uz kapiem.

 3. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā.

 4. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas.

 5. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai.

 6. Sanitārkosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana.

 7. Zārks, spilvens.

Standarts 2 – 675 €

 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.).

 2. Piederumu nogādāšana kapsētā.

 3. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas.

 4. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai.

 5. Sanitārkosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana.

 6. Zārks, spilvens.

 7. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā.

 8. Transportēšana ar katafalku uz kapiem.

 9. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem.

Standarts 3 – 960 €

 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.).

 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas.

 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai.

 4. Sanitārkosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana.

 5. Zārks, spilvens.

 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā.

 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem.

 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem.

 9. Piederumu nogādāšana kapsētā.

 10. Dokumentu noformēšana (miršanas apliecība).

 11. Transportēšana ar katafalku no vārtiem līdz kapavietai.

 12. Mirušā pārnešana (nesēju pakalpojumi kapos).

Vairāk par apbedīšanas pakalpojumu izmaksām vērsties pie apbedīšanas pakalpojumu speciālista. Izmaksām ir informatīvs nolūks, nav uzskatāmas par publisku oferti. 

RĪGAS DOMES ATBALSTS:

 1. Rīgas Sociālā dienesta materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai: Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 426,86 EUR, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru. Pabalsts tiek izmaksāts pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, vai pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu.

 2. 2. Rīgas Sociālā dienesta materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai: Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

VSAA apbedīšanas pabalsti:

 1. Strādājoša (apdrošinātās personas) nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja cilvēks miris 2018. gadā, tad apbedīšanas pabalsts tiks piešķirts ne mazāk kā 698,64 eiro apmērā.

 2. Bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bezdarbnieks ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus, apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (2017. g. tas ir 64,03 EUR x 3 jeb 192,09 EUR).

 3. Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā jeb 192,09 EUR 2017. g.

 4. Pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.

 5. Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam – pabalstu piešķir un izmaksā mirušā laulātā divu mēnešu pensiju apmērā.

   BŪTISKI, ka pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no personas nāves dienas.

bottom of page